tirsdag 3. juni 2014

Stivettreglane, til for å brukast....

NOTS (Norsk organisasjon for terrengsykling ) har laga stivettreglar for oss syklistar, formålet er å oppmode til fornuftig bruk av ein felles ressurs, utmarka vår. Vi er heldige i Norge som har allemannsretten og ei friluftslov som ikkje legg band på aktivtet i fjell og skog. Desse er prisgitt at alle brukarar er istand til å oppføre seg i henhold til den og ta vare på dette privilegiet.

Nye brukarar i naturen vil skape konflikter, eksempla på dette er mange. Alt frå surfarar og kitarar til terrengsyklistar opplever at deira aktivitet blir møtt med skepsis. Denne skepsisen er det berre vi som utøvarar av aktivitetane som kan gjere til skamme, eller gjere oss fortjent til........

Les stivettreglane under og gjer det du kan for å dele desse med andre.


Stivettreglene


Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. NOTS ønsker at du tenker over hvordan du kan ta vare på stiene du ferdes langs, slik at stiene kan være til glede for alle, år etter år.

Husk også at du deler stiene med ikke-syklister. NOTS oppfordrer deg til også å tenke etter hva du kan gjøre for at de du møter på din veg skal oppleve terrengsykling som et positivt innslag i friluftslivet.

I denne sammenheng foreslår NOTS følgende retningslinjer for sti-vett:

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

I tillegg har eg laga nokre egne "satt på spissen" reglar:

1. Køyrer du så fort at du  bruke heilhjelm, bygg deg ei eiga løype der du ikkje er til fare for folk og fe. Det er mykje enklare å bli godtatt når folk ser trynet ditt....

2. Strava jaging og KOM sanking overkøyrer ikkje stivettreglane, Brems ned når du treff folk sjølv om du er i sona.

3. Gjer ikkje inngrep på stiane utan grunneigars tillatelse. Er du avhengig av doseringar for å klare svingane får du heller flytte til Hafjell.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar