søndag 8. juli 2012

Då er vi igang! Med ei aukande interesse for stisykling og fleire forespørslar var det på tide å ta nokre grep for å gjere det enklare for stihungrige syklistar her i området. Med denne bloggen har eg som mål å samle flest mogleg sykkelruter i Nordfjord. Fokus vil vere på reine stiturar, enten det er toppturar eller flatare variantar. Alt frå skog til høgfjell.


Arbeidet med å logge rutene er godt igang. og nye ruter vil bli publisert fortløpande. Fokuset vil i første omgang vere stiane på Sandane og i Stryn av den enkle grunn at det er her vi har kommet lengst i utforskinga. Etterkvart vil vi og forhåpentlegvis finne perler i andre kommuner, Eid og Hornindal er gode kandidatar.


Målet er å lage gode stiguidar i tekst saman med GPS loggar av rutene. Dette vil gjere det enkelt for tilreisande å finne fram. Til no er det mogleg å sjå rutane på googlemaps. Målet er å legge ut gps spora som GPX filar slik at det blir mogleg å laste rutene ned på GPS. Dette blir forhåpentlevis mogleg iløpet av kort tid.


Første sti i Stryn er lagt ut allereie, denne finn du under fana Stiguide Stryn. 

Vårsti på Sandane

Meir vårsti på Sandane

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar